Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II KRN 393/93
RN VI 630/361/93/P
 
Sygnatury IPN
IPN Sz 354/1
IPN BU 725/8
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
24-11-1993
Data zakończenia sprawy
24-01-1994
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja Prokuratora Generalnego w Warszawie od wyroku Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 1983 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Lisica Leszek, ur.: 10-03-1957, imię ojca: Stanisław
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie w dniu 24 I 1994 r. zmienił zaskarżony wyrok z dnia 1 IV 1983 r. na korzyść oskarżonego, uniewinnił go od dokonania przypisanego czynu, a koszty postępowania w sprawie zaliczył na rachunek Skarbu Państwa.

Sędziowie
Deptuła Andrzej
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Michalczyk Alfred
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Mikos Józef
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Baranowska Alicja
Prokuratura
Prokuratura Apelacyjna - Warszawa
Iwanicki Stanisław
Prokuratura
Prokuratura Generalna - Warszawa
 
 
.